Yhteystiedot ja Jaalan Yrittäjät ry

Etusivu / Yhteystiedot ja Jaalan Yrittäjät ry

Jaalan yrittäjät 40 vuotta

Jaalan Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys, jonka tavoitteena on kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen, yrittäjien edunvalvonta, koulutus ja virkistystoiminta.

Toimimme yhteistyössä muiden Kouvolan seudun paikallisyhdistysten kanssa edunvalvonnassa yrittäjien toimintaedellytysten turvaamiseksi Kouvolan kaupungin alueella. Pidämme aktiivisesti yhteyttä Kymen Yrittäjiin osallistumalla aluejärjestön kokouksiin, koulutuksiin ja muihin tapahtumiin.

Jaalan Yrittäjät ovat julkaisseet Jaala tänään -lehteä vuodesta 1985 lähtien. Kerran vuodessa toukokuun alussa ilmestyvä lehti palvelee tärkeänä tiedotuskanavana vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille.

Jaalan Yrittäjät ry on toiminut jo vuodesta 1979 lähtien jaalalaisten yrittäjien edunvalvojana. Yhdistyksessä on 60 jäsentä ja viisi seniorijäsentä (2020), järjestäytymisaste on korkeimpia Kymen Yrittäjien alueella.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joille voi esittää toiveita ja ehdotuksia.

Yhdistyksen toimintaa

Jaalan kesänavaus vuosittain kesäkuun alussa on Jaalan Yrittäjien yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa järjestämä tapahtuma, jossa julistetaan Jaalan kesä avatuksi ja kastetaan vuoden Kesäjaalalainen.

Kesää ajatellen yhdistys julkaisee myös Jaala tänään lehden, jossa kerrotaan laajasti jaalalaisista palveluista sekä tapahtumista. Lehti on tarkoitettu kaikkien täällä aikaansa viettävien avuksi ja iloksi.

Yhdistyksen jäsenet pääsevät vuoden aikana erilaisiin tapahtumiin sekä retkille yhdessä samanhenkisten kanssa. Silloin on helppo jutella vaikka yhteisistä pulmista.

Hallitus

Veijo Tervonen
puheenjohtaja
Grafita Viestintä/Kotiseutulehti Jaalalainen/Aloe Green
puh. 044 370 2250
toimitus@jaalalainen.fi
jaalalainen.fi

Jenni Karhinen
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, huvitoimikunnan pj.
Parturi-Kampaamo Emilia
puh. 040 190 5101 / 040 865 2600
pakaemilia.jk(a)gmail.com

Tuija Pukka,
sihteeri
Visual Tuike
puh. 040 720 9090
www.pukkaphotography.com

Karoliina Ilonoja
Ilonojan kartano
puh. 040 505 0628
kilonoja(a)gmail.com

Pekka Makkonen
Taksi Pekka Makkonen
puh. 0400 618 140
pekka.makkonen(a)pp6.inet.fi

Mikko Purho
Konemikko
puh. 0500 350 022
mikko.purho(a)phnet.fi

Timo Rajajärvi
MoniMetsä, Rajajärven Kuusifarmi
puh. 040 535 9396
timo.rajajarvi(a)kolumbus.fi
www.monimetsa.fi
http://kuusifarmi.fi

Pentti Tiinala
Jaalan Sähkötekniikka Ky
puh. 0400 169 841
pentti.tiinala(a)luukku.com

Leena Väärälä-Vesa
Mettikylän Murske
puh. 040 533 5664
leena.vaarala-vesa(a)pp.inet.fi
www.mettikylanmurske.fi

Yhteystiedot

Postia voi lähettää osoitteella:

Jaalan Yrittäjät ry
c/o Parturi-Kampaamo Emilia
Jaalantie 92
47710 Jaala

Sähköposti: jaalan@yrittajat.fi

Nettisivuja koskevat muutostoiveet ja kehitysideat:
jaalan@yrittajat.fi